CAMPIONATI EUROPEI FRANCIA 2012: Simonetti VS Mixtelena